SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 2017-12-25T21:30:34+03:00

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre: “İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.”

FİBROTEKNİK olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden;

Madde 7 – Erişilebilir ve Temiz Enerji,

Madde 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme,

Madde 9 – Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı,

Madde 11 – Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları,

Madde 12 – Sorumlu Tüketim ve Üretim,

alanlarında inisiyatif alıyoruz. Çevre ve iklim çerçevesinde sürdürülebilir projelerin hayata geçmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.